21.04.2019r  ( Wielkanoc)- gabinet otwarty w godzinach 10.00-12.00, dyżur pełni lek.wet Aleksander Rybczyński

22.04.2019r ( Poniedziałek Wielkanocny)- gabinet otwarty w godzinach 10.00-12.00, dyżur pełni lek.wet Przemysław Czuczwara

Po godzinie 12.00 w stanach nagłych zagrażających życiu prosimy o kontakt z dyżurującym lekarzem. Numer podany na końcu wiadomości głosowej pod numerem 915775168.