23.12.2019- gabinet czynny w godzinach 10.00-13.00 i 17.00-20.00. Dyżur pełni lek.wet Aleksander Rybczyński

24.12.2019- gabinet czynny w godzinach 10.00-12.00. Dyżur pełni lek.wet Przemysław Czuczwara

25.12.2019- gabinet czynny w godzinach 10.00-12.00. Dyżur pełni lek.wet Przemysław Czuczwara

26.12.2019- gabinet czynny w godzinach 10.00-12.00 .Dyżur pełni lek.wet Przemysław Czuczwara

 

W dni świąteczne po godzinie 12.00 w stanach nagłych zagrażających życiu prosimy dzwonić do lek.wet Przemysława Czuczwary ( 501551419)

27.12.2019-29.12.2019 gabinet czynny w stałych godzinach. Dyżur pełni lek.wet Alksander Rybczyński.