27.03-30.03.2017- lek.wet Barbara Czubkowska ( 515441145)

31.03-2.04.2017- lek.wet Przemysław Czuczwara ( 501551419)

3.04-7.04.2017-lek.wet Aleksander Rybczyński ( 502551419)

8.04-9.04.2017-lek.wet Barbara Czubkowska ( 515441145)

10.03-13.04.2017-lek.wet Przemysław Czuczwara ( 501551419)

14.04-23.04.2017- lek.wet Barbara Czubkowska ( 515441145)

24.04-30.04.2017-lek.wet Aleksander Rybczyński (502551419)