2.03-8.03.2020  dyżur od pon do pt w godzinach 10.00-13.00 pełni lek.wet Barbara Czubkowska a w godzinach                                       17.00-20.00 lek.wet Aleksander Rybczyński

9.03-15.03.2020 dyżur pełni lek.wet Przemysław Czuczwara

16.03-22.03.2020 dyżur pełni lek.wet Aleksander Rybczyński

23.03-29.03-2020 dyżur od pon do pt w godzinach 10.00-13.00 pełni lek.wet Barbara Czubkowska a w godzinach                                      17.00-20.00 lek.wet Przemysław Czuczwara