4.12-10.12.2017r- lek.wet Barbara Czubkowska ( 515441145)

11.12-17.12.2017r-lek.wet Aleksander Rybczyński ( 502551419)

18.12-24.12.2017r- lek.wet Przemysław Czuczwara ( 501551419)

25.12-31.12.2017r-lek.wet Barbara Czubkowska ( 515441145)